Home

Nieuws en mededelingen

  • Waar geeft Haarlem in 2023 het geld aan uit?

    Waar geeft de gemeente de komende 4 jaar het geld aan uit? Dat staat in de nieuwe begroting. De gemeente wil extra steun geven aan Haarlemmers die dat nodig hebben. Zo is er direct extra geld beschikbaar voor minimaregelingen, waaronder de energietoeslag.

Projecten en beleid

  • Woningbouw Schoterkwartier

    Op het voormalige Deliterrein komen 142 nieuwe woningen. Ook de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht.

  • Herontwikkeling Louis Pasteurstraat

    Tussen de Louis Pasteurstraat en Roordastraat worden 84 bestaande woningen gesloopt en vervangen door 150 nieuwe woningen.

Bestuur en organisatie