Home

Nieuws en mededelingen

Projecten en beleid

  • Aanpassing participatiebeleid

    We passen het participatiebeleid aan. Met het nieuwe participatiebeleid spreken we nog duidelijker de samenwerking af tussen inwoners, ondernemers, college en raad.

  • Uitbreiding betaald parkeren

    In Haarlem wordt betaald parkeren de komende tijd uitgebreid. In veel wijken staan zoveel auto’s geparkeerd dat alle parkeerplaatsen bezet zijn. De komende 2 jaar voeren we daarom in 11 wijken betaald parkeren in.

Bestuur en organisatie