Home

Nieuws en mededelingen

 • Inloopochtenden gemeentelijke zorgpolis gestart

  Gemeente Haarlem organiseert nog twee inloopochtenden. Op woensdag 7 december van 9.30 uur tot 11.30 uur in de publiekshal van de gemeente en op woensdag 14 december van 9.30 uur tot 11.30 uur in wijkcentrum De Horizon aan de Ambonlaan 2.

 • Bespaar geld in december

  December is voor veel mensen een dure maand. Daarom vroegen we Haarlemmers tips om geld te besparen.

Projecten en beleid

 • Minder parkeerplekken voor auto’s bij nieuwbouw

  Haarlem groeit. Deze groei geeft meer verkeer en vraagt ook om meer parkeerruimte. We geven voorrang aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk ruimte in beslag nemen. Dit betekent dat in de stad zoveel mogelijk te voet of met de fiets wordt gereisd, van en naar de stad met een steeds schoner openbaar vervoer en de auto wordt alleen gebruikt als het echt niet anders kan.

 • Uitbreiding betaald parkeren

  In Haarlem wordt betaald parkeren de komende tijd uitgebreid. In veel wijken staan zoveel auto’s geparkeerd dat alle parkeerplaatsen bezet zijn. De komende 2 jaar voeren we daarom in 11 wijken betaald parkeren in.

Bestuur en organisatie