Home

Nieuws en mededelingen

Projecten en beleid

  • Actieplan Geluid

    verplicht veld - geen waarde

    We werken aan een nieuw actieplan Geluid voor de periode 2024 tot 2028. In dit plan staat hoe we lawaai van verkeer in de stad zoveel mogelijk kunnen verminderen.

  • Herinrichting Spaarnwouderstraat en zijstraten

    verplicht veld - geen waarde

    De Spaarnwouderstraat en zijstraten worden vernieuwd. In het nieuwe ontwerp zal meer groen in de straat komen en is er gekeken naar de verkeersveiligheid en toegankelijkheid.

Bestuur en organisatie