Klacht over onze dienstverlening of hoe u bent behandeld

Algemeen

Wij horen graag van u als u niet tevreden bent over hoe wij u hebben behandeld. Bijvoorbeeld omdat u ons niet kon bereiken, lang moest wachten of geen antwoord hebt gekregen op een brief of mail. Of omdat een medewerker of bestuurder onbeleefd is geweest of geen begrip heeft getoond. Laat het ons ook weten als onze informatie onduidelijk is of ontbreekt. Of als u niet of niet op tijd geïnformeerd bent of u vindt dat wij niet zorgvuldig zijn omgegaan met uw persoonsgegevens.

U kunt ons ook eerst bellen. Wij horen graag uw verhaal en kijken of we de situatie kunnen oplossen. Het is dan nog geen formele klacht.

Wat u moet weten

Sommige klachten meldt u op een andere plek:

  • Bent u het niet eens met een besluit dat wij hebben genomen, dan kunt u bezwaar maken. Een besluit is bijvoorbeeld een bouwvergunning voor uw buren of het niet krijgen van een uitkering
  • Als u het niet eens bent met hoe wij zaken aanpakken en u hebt een idee hoe het beter kan, dan horen wij dat graag
  • Voert (of voerde) u werkzaamheden uit voor de gemeente Haarlem en hebt u het vermoeden dat een medewerker of bestuurder van de gemeente niet integer werkt? Meld dit dan aan ons
  • Ontvangt u hulp of ondersteuning van een wijkteam? Huishoudelijke hulp, vervoer, opvang, beschermd wonen of jeugdhulp van een (zorg)organisatie? Of hebt u uw rolstoel, scootmobiel of traplift van een leverancier? Als u niet tevreden bent, neem dan eerst contact op met het wijkteam, de (zorg)organisatie of de leverancier. Probeer samen een oplossing te vinden. U kunt een cliëntondersteuner vragen om u hierbij te helpen. Kijk voor meer informatie op onafhankelijkeondersteuners.nl (OCO). Komt u er niet uit? Dien dan een klacht in bij ons. 

Klacht over leefomgeving

Een klacht over iets bij u in de buurt:

Klacht indienen per post

Een brief schrijven kan ook. Noteer dan in ieder geval uw persoonsgegevens (naam, adres, telefoonnummer en eventueel uw mailadres) en zet uw handtekening. Vermeld verder:

  • Omschrijving van wat er is gebeurd of waar u het niet mee eens bent
  • Als die er zijn: aanvullende gegevens, zoals datum en plek van de gebeurtenis of gegevens die op een brief staan die u van ons hebt gekregen
  • Eventueel de naam van de medewerker of bestuurder over wie de klacht gaat
  • Of u al contact hebt gehad over uw klacht. En als u dat nog weet: met wie of welke afdeling dat was

U stuurt uw brief naar:

College van burgemeester en wethouders van Haarlem
Postbus 511
2003 PB Haarlem

Na uw klacht

Wij nemen binnen 2 weken nadat wij uw klacht hebben binnengekregen contact met u op. We horen dan graag het verhaal. En leggen u uit wat wij met uw klacht gaan doen en wie uw contactpersoon is. Dat is nooit degene over wie de klacht gaat. Uw contactpersoon kan wel voorstellen om in gesprek te gaan met de persoon over wie u hebt geklaagd. U beslist zelf of u dat wilt.

U wordt altijd in de gelegenheid gesteld om uw klacht verder toe te lichten. Van dit gesprek maken wij een verslag.

Als ons onderzoek naar uw klacht klaar is, sturen wij u een brief waarin staat wat we met uw klacht hebben gedaan en hoe we uw klacht afhandelen. Nadat wij uw klacht hebben ontvangen, krijgt u binnen 6 weken een bericht. Als wij meer tijd nodig hebben om uw klacht te beantwoorden, kunnen wij deze periode met 4 weken verlengen. U krijgt dan uiterlijk 10 weken nadat uw klacht is binnengekomen een antwoord op uw klacht.

Bent u het niet eens met de beslissing of met de manier waarop uw klacht is behandeld, dan kunt u terecht bij de Nationale Ombudsman.