Minder parkeerplekken voor auto’s bij nieuwbouw

Bijgewerkt tot en met 1 december 2022
Status: Ontwerp

Haarlem groeit. Deze groei geeft meer verkeer en vraagt ook om meer parkeerruimte. We geven voorrang aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk ruimte in beslag nemen. Dit betekent dat in de stad zoveel mogelijk te voet of met de fiets wordt gereisd, van en naar de stad met een steeds schoner openbaar vervoer en de auto wordt alleen gebruikt als het echt niet anders kan.

Luchtfoto van Haarlem
Foto door Michel Campfens

Wat u moet weten

  • De Nota parkeernormen gaat over het parkeren van de fiets en de auto in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
  • Bij nieuwbouw komen minder parkeerplekken voor auto’s
  • Dit regelen we door het verlagen van de parkeernorm
  • De initiatiefnemer van de nieuwbouw is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een goede en toekomstbestendige manier om fiets en auto te parkeren
  • Van 19 oktober tot en met 30 november 2022 was de inspraakperiode. Alle reacties worden verzameld in een Nota van beantwoording. Deze Nota van beantwoording is in januari 2023 klaar en wordt dan aangeboden aan de gemeenteraad

Waarom we dit doen

Inwoners moeten en willen zich kunnen verplaatsen. Zij gebruiken hiervoor verschillende vervoermiddelen: lopen, fietsen, het openbaar vervoer en de (deel)auto. De fiets en auto hebben één ding gemeen: wanneer een fiets of auto is gebruikt, moet het ergens veilig geparkeerd worden. Dit is een ruimtelijk vraagstuk. Voor een geparkeerde fiets is ongeveer 5 m² nodig, voor een geparkeerde auto 20 tot 25 m² (inclusief de ruimte die nodig is om een fiets of auto te verplaatsen in een parkeervoorziening).

Wat we gaan doen

De verantwoordelijkheid om het parkeren van fiets en auto in een ruimtelijke ontwikkeling op een goede, toekomstbestendige manier op te lossen, ligt vooral bij de initiatiefnemer. Dit kan een lokale ondernemer zijn die zijn winkelpand wil uitbreiden of een projectontwikkelaar die een groot appartementencomplex wil ontwikkelen. Wij hebben een controlerende rol en beoordelen of de bedachte mobiliteits- en parkeeroplossingen kloppen met de plannen van de stad.

Planning

Planning

11 oktober 2022

Voltooid
Voltooid

besluit college van Burgemeester en Wethouders

19 oktober - 30 november 2022

Voltooid
Voltooid

inspraakperiode

27 oktober 2022

Voltooid
Voltooid

bespreking commissie Ontwikkeling  

2 februari 2023

Todo
Todo

bespreking commissie Ontwikkeling

23 februari 2023

Todo
Todo

vaststellen in de raad

Begin 2023

Todo
Todo

invoering parkeernorm

Documenten

Contact

Edwin van der Gracht, projectleider
023 511 54 70
parkeernormen@haarlem.nl