Minder parkeerplekken voor auto’s bij nieuwbouw

Bijgewerkt tot en met 9 augustus 2023
Status: Ontwerp

Haarlem groeit. Om ervoor te zorgen dat de bedachte parkeeroplossingen bij nieuwbouw kloppen met de plannen van de stad is hier nieuw beleid voor gemaakt. Afgelopen najaar konden Haarlemmers suggesties meegeven voor het nieuwe beleid over parkeernormen bij nieuwbouw. Dat heeft geleid tot enkele aanpassingen.

Luchtfoto van Haarlem

Wat u moet weten

  • De nota Parkeernormen gaat over parkeren van de fiets en de auto in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
  • De initiatiefnemer van de ontwikkeling is verantwoordelijk voor het vinden van een goede en toekomstbestendige oplossing voor het parkeren
  • Eind 2022 was de nota Parkeernormen in de inspraak. Dat heeft geleid tot een aantal aanpassingen. Het overzicht van de wijzigingen en correcties is terug te vinden bij de nota Parkeernormen
  • Op 30 maart 2023 heeft de gemeenteraad de nota Parkeernormen vastgesteld en op 3 mei 2023 is de nota gepubliceerd in het Gemeenteblad
  • Sinds 1 april 2023 geldt de nieuwe parkeernorm

Waarom we dit doen

Inwoners moeten en willen zich kunnen verplaatsen. Zij gebruiken hiervoor verschillende vervoermiddelen: lopen, fietsen, het openbaar vervoer en de (deel)auto. De fiets en auto hebben één ding gemeen: wanneer een fiets of auto is gebruikt, moet het ergens veilig geparkeerd worden. Dit is een ruimtelijk vraagstuk. Voor een geparkeerde fiets is ongeveer 5 m² nodig, voor een geparkeerde auto 20 tot 25 m² (inclusief de ruimte die nodig is om een fiets of auto te verplaatsen in een parkeervoorziening).

Wat we gaan doen

De verantwoordelijkheid om het parkeren van fiets en auto in een ruimtelijke ontwikkeling op een goede, toekomstbestendige manier op te lossen, ligt vooral bij de initiatiefnemer. Dit kan een lokale ondernemer zijn die zijn winkelpand wil uitbreiden of een projectontwikkelaar die een groot appartementencomplex wil ontwikkelen. Wij hebben een controlerende rol en beoordelen of de bedachte mobiliteits- en parkeeroplossingen kloppen met de plannen van de stad.

Planning

Planning

11 oktober 2022

Voltooid
Voltooid

besluit college van Burgemeester en Wethouders

19 oktober - 30 november 2022

Voltooid
Voltooid

inspraakperiode

27 oktober 2022

Voltooid
Voltooid

bespreking commissie Ontwikkeling  

1e kwartaal 2023

Voltooid
Voltooid

bespreking commissie Ontwikkeling

2e kwartaal 2023

Voltooid
Voltooid

vaststellen in de raad

Voltooid
Voltooid

parkeernorm is ingevoerd

Contact

Edwin van der Gracht, projectleider
023 511 54 70
parkeernormen@haarlem.nl