Minder parkeerplekken voor auto’s bij nieuwbouw

Bijgewerkt tot en met 23 februari 2023
Status: Ontwerp

Haarlem groeit. Om ervoor te zorgen dat de bedachte parkeeroplossingen bij nieuwbouw kloppen met de plannen van de stad is hier nieuw beleid voor gemaakt. Afgelopen najaar konden Haarlemmers suggesties meegeven voor het nieuwe beleid over parkeernormen bij nieuwbouw. Dat heeft geleid tot enkele aanpassingen.

Luchtfoto van Haarlem
Foto door Michel Campfens

Wat u moet weten

  • De Nota parkeernormen gaat over het parkeren van de fiets en de auto in nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen
  • Bij nieuwbouw komen minder parkeerplekken voor auto’sDit regelen we door het verlagen van de parkeernorm
  • De initiatiefnemer van de nieuwbouw is verantwoordelijk voor het uitvoeren van een goede en toekomstbestendige manier om fiets en auto te parkeren
  • De overgangsregeling voor lopende ontwikkelingen is aangescherpt en geeft nu duidelijker aan wanneer een ontwikkeling wel of niet onder de overgangsregeling valt

  • Het uitgangspunt dat de autoparkeernorm geldt als een maximum norm is losgelaten

  • De mobiliteitscorrectie (onderdeel van het stappenplan op basis waarvan de parkeernormen worden toegepast) is op 3 punten aangepast.

  • Een totaaloverzicht van de wijzigingen en correcties is terug te vinden in nota Parkeernormen bij 'Documenten'

  • De aanpassingen staan in een collegevoorstel. Dat gaat nu naar de gemeenteraad ter bespreking.

Waarom we dit doen

Inwoners moeten en willen zich kunnen verplaatsen. Zij gebruiken hiervoor verschillende vervoermiddelen: lopen, fietsen, het openbaar vervoer en de (deel)auto. De fiets en auto hebben één ding gemeen: wanneer een fiets of auto is gebruikt, moet het ergens veilig geparkeerd worden. Dit is een ruimtelijk vraagstuk. Voor een geparkeerde fiets is ongeveer 5 m² nodig, voor een geparkeerde auto 20 tot 25 m² (inclusief de ruimte die nodig is om een fiets of auto te verplaatsen in een parkeervoorziening).

Wat we gaan doen

De verantwoordelijkheid om het parkeren van fiets en auto in een ruimtelijke ontwikkeling op een goede, toekomstbestendige manier op te lossen, ligt vooral bij de initiatiefnemer. Dit kan een lokale ondernemer zijn die zijn winkelpand wil uitbreiden of een projectontwikkelaar die een groot appartementencomplex wil ontwikkelen. Wij hebben een controlerende rol en beoordelen of de bedachte mobiliteits- en parkeeroplossingen kloppen met de plannen van de stad.

Planning

Planning

11 oktober 2022

Voltooid
Voltooid

besluit college van Burgemeester en Wethouders

19 oktober - 30 november 2022

Voltooid
Voltooid

inspraakperiode

27 oktober 2022

Voltooid
Voltooid

bespreking commissie Ontwikkeling  

1e kwartaal 2023

Todo
Todo

bespreking commissie Ontwikkeling

Todo
Todo

vaststellen in de raad

2e kwartaal 2023

Todo
Todo

invoering parkeernorm

Documenten

Contact

Edwin van der Gracht, projectleider
023 511 54 70
parkeernormen@haarlem.nl