Nieuwe inrichting Spaarnepark

Bijgewerkt tot en met 10 april 2024
Status: Ontwerp

In het nieuwe Spaarnepark (nu bekend als Sportpark Nol Houtkamp) komt er naast het sporten ook ruimte om te spelen, elkaar te ontmoeten en te ontspannen. Er komen mooie wandelroutes door het park en het park wordt beter bereikbaar en toegankelijker. Het Spaarnepark wordt een open en aantrekkelijk gebied. Zowel voor de verenigingen die er nu al gebruik van maken als voor bewoners uit Haarlem en Schalkwijk van alle leeftijden.

Spaarnepark

Wat u moet weten

  • Het Spaarnepark wordt beter bereikbaar en toegankelijker
  • Ruimte voor georganiseerd- en niet georganiseerd sporten
  • Het park krijgt een groenere uitstraling
  • Urban sportplekken, waaronder een skatebaan en pumptrack
  • Wandelpad van de Schipholweg door het park naar het Engelandpark
  • Meer ruimte voor natuur en water
  • Het park wordt autoluw en ligt aan het nieuwe fietspad dat dwars door Schalkwijk loopt
  • Met de aansluiting op het nieuwe OV-knooppunt wordt het park nog beter bereikbaar door fiets parkeerplekken en opstapplaats voor de bus

Meedenken en meedoen

Op 24 mei 2023 was er een informatiebijeenkomst voor mensen uit de buurt. Die ging over de gebiedsvisie Spaarnepark, waar belanghebbenden en inwoners op hebben kunnen reageren. Er was ook gelegenheid om vragen te stellen. We hebben de opmerkingen en vragen zorgvuldig bekeken en waar nodig meegenomen in de visie. U kunt de gebiedsvisie bekijken bij 'Documenten'. 

Planning

Planning

2022

Voltooid
Voltooid

startnotitie gebiedsvisie Spaarnepark

voorjaar 2023

Voltooid
Voltooid

informatiebijeenkomsten met buurtbewoners over voorkeursvariant

Voltooid
Voltooid

opstellen gebiedsvisie

2024

Actief
Actief

ontwerpfase

2025

Todo
Todo

voorbereidingsfase

2026

Todo
Todo

start werkzaamheden

Contact

Sander van Schagen, projectleider
06 39 07 49 36
svanschagen@haarlem.nl