Nieuwe inrichting Spaarnepark

Bijgewerkt tot en met 7 juli 2023
Status: Ontwerp

In het nieuwe Spaarnepark (nu bekend als Sportpark Nol Houtkamp) komt er naast het sporten ook ruimte om te spelen, elkaar te ontmoeten en te ontspannen. Er komen mooie wandelroutes door het park en het park is beter bereikbaar en toegankelijker. Het Spaarnepark wordt een open en aantrekkelijk gebied voor de verenigingen die er nu al gebruik van maken en voor bewoners (jong en oud) uit Haarlem en Schalkwijk.

Spaarnepark

Wat u moet weten

  • Het Spaarnepark wordt beter bereikbaar en toegankelijker
  • Ruimte voor georganiseerd- en niet georganiseerd sporten
  • Het park krijgt een groenere parkachtige uitstraling
  • Urban sportplekken, waaronder een skatebaan en pumptrack
  • Wandelpad van de Schipholweg door het park naar het Engelandpark
  • Meer ruimte voor ecologie en water
  • Het park wordt autoluw en ligt aan het nieuwe fietspad die dwars door Schalkwijk loopt
  • Met de aansluiting op het nieuwe (nog te ontwikkelen) OV-knooppunt wordt het park nog beter bereikbaar door fiets parkeerplekken en opstapplaats voor de bus

Meedenken en meedoen

De gemeente heeft op 24 mei 2023 een informatiebijeenkomst georganiseerd voor mensen uit de buurt over het voorkeurscenario Spaarnepark. Tijdens deze bijeenkomst is de buurt geïnformeerd over de voorkeursvariant voor het Spaarnepark en was er gelegenheid voor het stellen van vragen. In het najaar volgt nog een officiële inspraakronde.

Planning

Planning

2022

Voltooid
Voltooid

Startnotitie gebiedsvisie Spaarnepark

Voorjaar 2023

Voltooid
Voltooid

informatiebijeenkomsten met de omgeving over voorkeursvariant

Todo
Todo

opstellen gebiedsvisie

2024

Todo
Todo

ontwerpfase

2025

Todo
Todo

voorbereidingsfase

2026

Todo
Todo

start werkzaamheden

Contact

Sander van Schagen, projectleider
06 39 07 49 36
svanschagen@haarlem.nl