Ontwikkelzone Zijlweg-West

Bijgewerkt tot en met 6 juni 2023
Status: Ontwerp

In de ontwikkelzone Zijlweg-West worden de komende jaren ongeveer 600 woningen gebouwd. Daarnaast komen er de nodige voorzieningen bij en wordt ook de buitenruimte vernieuwd.

Zuidwest - Nova College, luchtfoto, Milo Dinkelaar
Foto door Milo Dinkelaar

Wat u moet weten

  • De gemeenteraad heeft een aantal gebieden aangewezen waarin plaats is voor extra woningbouw. Een van deze zones is Zijlweg-West
  • De zone kent 5 deelgebieden: Biemond, Campus, Korte Verspronckweg, Spoorwegstraat, Buurtparken
  • In 2020 is de ontwikkelvisie vastgesteld voor Zijlweg-West. Bewoners en ondernemers uit de directe omgeving hebben meegedacht en hun belangen, wensen en zorgen in beeld gebracht
  • Na een tijd stil staan vanwege capaciteitsgebrek zal in de komende periode stapje voor stapje, aan de hand van initiatieven vanuit het gebied de verdere ontwikkeling worden opgepakt
  • Gestart wordt met het opstellen van het Programma van eisen voor de fysieke leefomgeving voor de gehele ontwikkelzone. In de tweede helft van 2023 worden hiervoor participatiemomenten georganiseerd
  • Buurtbewoners en belanghebbenden worden via de website op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en voortgang in de zone Zijlweg-West. Daarnaast ontvangen buurtbewoners een (nieuws)brief over de herstart in de ontwikkelzone en uitnodiging voor de participatiemomenten

Waarom we dit doen

De ontwikkelzone heeft een aantal algemene doelstellingen voor de hele zone, waaronder de stad in balans (gemengde woonvormen) en het verbeteren van gezondheid en veiligheid. Daarnaast willen we het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren, de energietransitie ondersteunen en inspelen op klimaatveranderingen. In deze zone wordt ook parkeren minder dominant en komt er meer ruimte voor voorzieningen.

Wat we gaan doen

Naast de algemene doelstellingen is er een specifieke opdracht voor de zone namelijk het zorgen voor een betere inrichting van wegen en paden voor voetgangers en fietsen en het mengen van wonen, werken en voorzieningen. Daarnaast krijgt iedere buurt haar eigen identiteit en willen we de buitenruimte verbeteren. De zone is uniek door het alle onderwijsinstellingen die hier gevestigd zijn. Het doel is om een aantrekkelijk campus te ontwikkelen.

In gesprek met de buurt

  • De ontwikkelzone Zijlweg-West heeft gevolgen voor de omgeving, daarom betrekken we de buurt. Participatie vindt op verschillende momenten plaats. Er zijn 2 niveaus van participatie: voor de hele ontwikkelzone en per deelgebied
  • Voor de hele ontwikkelzone worden inwoners en andere belanghebbenden voornamelijk geïnformeerd over het lange termijnproces van de ontwikkeling
  • Per deelgebied kan het verschillen waarover en hoe geparticipeerd wordt. Voor elk deelgebied worden participatiemomenten ingepland. De inhoud varieert afhankelijk van het document dat voor het deelgebied opgesteld wordt, namelijk het Programma van eisen van de fysieke leefomgeving of de stedenbouwkundige en beeldkwaliteitsplannen

Planning

Planning

Maart - december 2023

Actief
Actief

programma van eisen voor de fysieke leefomgeving

Tweede helft 2023

Todo
Todo

Participatie programma van eisen voor de fysieke leefomgeving

2024

Todo
Todo

Start stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplannen per deelgebied

Todo
Todo

participatie per deelgebied

Todo
Todo

stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan

Contact

Mark Modderkolk, ontwikkelmanager
14 023
zonezijlweg@haarlem.nl

Digitale nieuwsbrief

Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Inschrijven nieuwsbrief