Ontwikkelzone Zijlweg-West

Bijgewerkt tot en met 14 november 2023
Status: Ontwerp

In de ontwikkelzone Zijlweg-West worden de komende jaren ongeveer 600 woningen gebouwd. Daarnaast komen er de nodige voorzieningen bij en wordt ook de buitenruimte vernieuwd.

Zuidwest - Nova College, luchtfoto, Milo Dinkelaar
Foto door Milo Dinkelaar

Wat u moet weten

  • De gemeenteraad heeft een aantal gebieden aangewezen waarin plaats is voor extra woningbouw. 1 van deze zones is Zijlweg-West
  • In de ontwikkelzone zijn 7 ontwikkellocaties: Zijlweg 250 (Biemond), Campus, Korte Verspronckweg, Spoorwegstraat, Buurtparken, Kerk van de Nazarener (hoek Buurtparken) en Zijlweg 183 (Yarden)
  • In 2020 is de ontwikkelvisie vastgesteld voor Zijlweg-West. Bewoners en ondernemers uit de directe omgeving hebben meegedacht en hun belangen, wensen en zorgen in beeld gebracht
  • Na een tijd stil staan vanwege capaciteitsgebrek zal in de komende periode stapje voor stapje, aan de hand van initiatieven vanuit het gebied de verdere ontwikkeling worden opgepakt
  • Er is gestart met het opstellen van het masterplan voor de gehele ontwikkelzone. Ook zijn we begonnen met participatie over de ontwikkelzone. Begin 2024 volgt een 2e participatiebijeenkomst 
  • Buurtbewoners en belanghebbenden worden via de website op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en voortgang in de zone Zijlweg-West. Daarnaast ontvangen buurtbewoners een (nieuws)brief over de herstart in de ontwikkelzone en uitnodiging voor de participatiemomenten

Waarom we dit doen

De ontwikkelzone heeft een aantal algemene doelstellingen voor de hele zone, waaronder de stad in balans (gemengde woonvormen) en het verbeteren van gezondheid en veiligheid. Daarnaast willen we het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren, de energietransitie ondersteunen en inspelen op klimaatveranderingen. In deze zone wordt ook parkeren minder dominant en komt er meer ruimte voor voorzieningen.

Wat we gaan doen

Naast de algemene doelstellingen is er een specifieke opdracht voor de zone, namelijk het zorgen voor een betere inrichting van wegen en paden voor voetgangers en fietsen en het mengen van wonen, werken en voorzieningen. Daarnaast krijgt iedere buurt haar eigen identiteit en willen we de buitenruimte verbeteren. De zone is uniek door het alle onderwijsinstellingen die hier gevestigd zijn. Het doel is om een aantrekkelijke campus te ontwikkelen.

Meedenken en meedoen

De ontwikkelzone Zijlweg-West heeft gevolgen voor de omgeving, daarom betrekken we de buurt. Participatie vindt op verschillende momenten plaats. Er zijn 2 niveaus van participatie: voor de hele ontwikkelzone en per deelgebied.

Voor de hele ontwikkelzone worden inwoners en andere belanghebbenden voornamelijk geïnformeerd over het lange termijnproces van de ontwikkeling.

Per deelgebied kan het verschillen waarover en hoe geparticipeerd wordt. Voor elk deelgebied worden participatiemomenten ingepland. De inhoud varieert afhankelijk van het document dat voor het deelgebied opgesteld wordt, namelijk het Programma van eisen van de fysieke leefomgeving of de stedenbouwkundige en beeldkwaliteitsplannen.

In januari volgt een tweede bewonersbijeenkomst. Zodra de datum bekend is geven we daar op deze pagina meer informatie over.

Planning

Planning

maart - december 2023

Actief
Actief

masterplan Zijlweg-West

6 juli 2023

Voltooid
Voltooid

1e bewonersbijeenkomst

januari 2024

Todo
Todo

2e bewonersbijeenkomst

1e helft 2024

Todo
Todo

formele inspraak masterplan Zijlweg-West en politieke besluitvorming

Todo
Todo

per deelgebied: participatie en inspraak

Todo
Todo

per deelgebied: Programma van Eisen voor de Leefomgeving

Todo
Todo

per deelgebied: stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan

Contact

Mark Modderkolk, ontwikkelmanager
14 023
zonezijlweg@haarlem.nl

Digitale nieuwsbrief

Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Inschrijven nieuwsbrief