Ontwikkelzone Zijlweg-West

Bijgewerkt tot en met 1 mei 2024
Status: Ontwerp

In de ontwikkelzone Zijlweg-West worden de komende jaren ongeveer 600 woningen gebouwd. Daarnaast komen er voorzieningen bij en wordt de openbare ruimte vernieuwd.

Zuidwest - Nova College, luchtfoto, Milo Dinkelaar

Wat u moet weten

  • De gemeenteraad heeft een aantal ontwikkelzones aangewezen waarin plaats is voor extra woningbouw. Zijlweg-West is 1 van deze ontwikkelzones
  • In de ontwikkelzone zijn 7 ontwikkellocaties: Zijlweg 250 (Biemond), Campus, Korte Verspronckweg, Spoorwegstraat, Buurtparken, Kerk van de Nazarener (hoek Buurtparken) en Zijlweg 183 (Yarden)
  • In 2020 is de ontwikkelvisie vastgesteld voor Zijlweg-West. Bewoners en ondernemers uit de directe omgeving hebben meegedacht en hun belangen, wensen en zorgen in beeld gebracht
  • Na een tijd stilstaan vanwege capaciteitsgebrek zal in de komende periode aan de hand van initiatieven vanuit het gebied de verdere ontwikkeling worden opgepakt
  • We maken op dit moment een masterplan voor de hele ontwikkelzone. Ook zijn we begonnen met participatie over de ontwikkelzone
  • Buurtbewoners ontvangen een brief over de herstart in de ontwikkelzone en een uitnodiging voor de participatiemomenten

Waarom we dit doen

De ontwikkelzone heeft een aantal algemene doelstellingen, waaronder het zorgen voor gemengde woonvormen en het verbeteren van gezondheid en veiligheid. Daarnaast willen we het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren, de energietransitie ondersteunen en inspelen op klimaatveranderingen. In deze zone wordt parkeren minder dominant en komt er meer ruimte voor voorzieningen.

Wat we gaan doen

Naast de algemene doelstellingen is er een specifieke opdracht voor de zone, namelijk het zorgen voor een betere inrichting van wegen en paden voor voetgangers en fietsers en het mengen van wonen, werken en voorzieningen. Daarnaast krijgt iedere buurt haar eigen identiteit en willen we de buitenruimte verbeteren. De zone is uniek door de vele onderwijsinstellingen die hier gevestigd zijn. Het doel is om een aantrekkelijke campus te ontwikkelen.

Meedenken en meedoen

De plannen voor de ontwikkelzone Zijlweg-West hebben gevolgen voor de omgeving, daarom betrekken we de buurt. Participatie vindt op verschillende momenten plaats. Er zijn 2 niveaus van participatie: voor de hele ontwikkelzone en per deelgebied.

Voor de hele ontwikkelzone worden inwoners en andere belanghebbenden vooral geïnformeerd over het verloop van de ontwikkeling op lange termijn.

Per deelgebied kan het verschillen waarover en hoe er geparticipeerd wordt. Voor elk deelgebied worden participatiemomenten ingepland. De inhoud van de participatie hangt af van het plan dat voor het deelgebied gemaakt wordt, zoals het programma van eisen van de leefomgeving of de stedenbouwkundige en beeldkwaliteitsplannen.

Vervolg

Er volgt nu participatie over de verbinding voor langzaam verkeer in de ontwikkelzone. Er wordt gewerkt aan 2 opties. Deze 2 opties worden voorgelegd aan de bewoners voor een reactie, waarna de gemeenteraad een besluit neemt over welke optie wordt verwerkt in het concept masterplan Zijlweg-West. Het concept masterplan wordt op een later moment 6 weken vrijgegeven voor inspraak.

Planning

Planning

maart 2023 - februari 2024

Voltooid
Voltooid

ontwerp-masterplan Zijlweg-West

6 juli 2023

Voltooid
Voltooid

1e bewonersbijeenkomst

18 januari 2024

Voltooid
Voltooid

2e bewonersbijeenkomst

2e helft 2024

Todo
Todo

inspraak masterplan Zijlweg-West

Todo
Todo

vaststelling masterplan

Todo
Todo

per deelgebied: participatie en inspraak

Todo
Todo

per deelgebied: programma van eisen voor de leefomgeving

Todo
Todo

per deelgebied: stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan

Contact

Mark Modderkolk, ontwikkelmanager
14 023
zonezijlweg@haarlem.nl

Digitale nieuwsbrief

Meldt u aan voor de digitale nieuwsbrief en blijf op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Inschrijven nieuwsbrief