Ontwikkelzone Zijlweg-West

Bijgewerkt tot en met 26 januari 2023
Status: Ontwerp

In de ontwikkelzone Zijlweg-West worden de komende jaren ongeveer 600 woningen gebouwd. Daarnaast komen er de nodige voorzieningen bij en wordt ook de buitenruimte vernieuwd.

Zuidwest - Nova College, luchtfoto, Milo Dinkelaar
Foto door Milo Dinkelaar

Wat u moet weten

  • De gemeenteraad heeft een aantal gebieden aangewezen waarin plaats is voor extra woningbouw. Een van deze zones is Zijlweg-West
  • De zone kent 5 deelgebieden: Biemond, Campus, Korte Verspronckweg, Spoorwegstraat, Buurtparken.
  • In 2020 is de ontwikkelvisie vastgesteld voor Zijlweg-West. Bewoners en ondernemers uit de directe omgeving hebben meegedacht en hun belangen, wensen en zorgen in beeld gebracht.
  • Na een tijd stil staan vanwege capaciteitsgebrek zal in de komende periode stapje voor stapje, aan de hand van initiatieven vanuit het gebied de verdere ontwikkeling worden opgepakt

Waarom we dit doen

De ontwikkelzone heeft een aantal algemene doelstellingen voor de hele zone, waaronder de stad in balans (gemengde woonvormen) en het verbeteren van gezondheid en veiligheid. Daarnaast willen we het gebruik van het openbaar vervoer stimuleren, de energietransitie ondersteunen en inspelen op klimaatveranderingen. In deze zone wordt ook parkeren minder dominant en komt er meer ruimte voor voorzieningen.

Wat we gaan doen

Naast de algemene doelstellingen is er een specifieke opdracht voor de zone namelijk het zorgen voor een betere inrichting van wegen en paden voor voetgangers en fietsen en het mengen van wonen, werken en voorzieningen. Daarnaast krijgt iedere buurt haar eigen identiteit en willen we de buitenruimte verbeteren. De zone is uniek door het alle onderwijsinstellingen die hier gevestigd zijn. Het doel is om een aantrekkelijk campus te ontwikkelen.

In gesprek met de buurt

  • De ontwikkelzone Zijlweg-West heeft gevolgen voor de omgeving, daarom betrekken we de buurt. Participatie vindt op verschillende momenten plaats. Er zijn 2 niveaus van participatie: voor de hele zone en per deelgebied
  • Op zoneniveau worden inwoners en andere belanghebbenden van de zone voornamelijk geïnformeerd over het lange termijnproces van de ontwikkeling van de zone
  • Per deelgebied kan het verschillen waarover en hoe geparticipeerd wordt. Voor elk deelgebied zijn ten minste twee participatiemomenten ingepland. De inhoud varieert afhankelijk van het document dat voor het deelgebied opgesteld wordt, namelijk het Programma van Eisen van Leefomgeving of de stedenbouwkundige en beeldkwaliteitsplannen. 
  • Voor de deelgebieden Biemond en Spoorwegstraat is een extra participatiemoment ingepland na het opstellen van de ontwerpwijziging van het omgevingsplan. Dit extra participatiemoment vindt eind 2023 plaats. 
  • Buurtbewoners en belanghebbenden worden via de website op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en voortgang in de zone Zijlweg-West. Daarnaast ontvangen buurtbewoners een (nieuws)brief over de herstart in de ontwikkelzone en uitnodiging voor de participatiemomenten. 

Planning

Planning

Tot en met maart 2023

Actief
Actief

beeldkwaliteitseisen per deelgebied

Januari - december 2023

fietspad naar Julianastraat in deelgebied Spoorwegstraat

April - september 2023

Programma van Eisen fysieke leefomgeving van de deelgebieden Korte Verspronckweg, Campus en Spoorwegstraat

Juni - december 2023

participatie per deelgebied

Januari - juni 2024

stedenbouwkundig en beeldkwaliteitsplan

Contact

Mark Modderkolk, ontwikkelmanager
023 511 52 47
mmodderkolk@haarlem.nl

Nieuws

Nieuws