Referendum uitbreiding betaald parkeren

Haarlem Noord vanuit de lucht

De gemeenteraad heeft besloten dat er een referendum wordt gehouden over de uitbreiding van betaald parkeren in Haarlem. Haarlemmers kunnen dan zeggen of ze voor of tegen de plannen zijn om betaald parkeren in de stad uit te breiden in 11 wijken.

Het referendum vindt plaats op woensdag 6 maart 2024. Een referendum is een stemming onder de inwoners van Haarlem over een besluit van de gemeenteraad. Haarlem heeft een raadgevend referendum. Dat betekent dat inwoners om advies gevraagd wordt, maar dat de uitslag niet bindend is. Uiteindelijk besluit de gemeenteraad wat er met de uitslag wordt gedaan.

Dit referendum gaat over de Nota Uitwerking parkeerregulering. In maart 2023 heeft de gemeenteraad besloten de komende jaren betaald parkeren in 11 wijken uit te breiden om zo het groeiende parkeerprobleem in de stad aan te pakken. Tegenstanders van deze uitbreiding van het betaald parkeren willen een stemming onder de inwoners van Haarlem over de plannen.

Datum en vraagstelling

Het referendum wordt gehouden op woensdag 6 maart 2024. Dat is de eerste geschikte datum. De raad heeft tijdens de gemeenteraadsvergadering op 30 november 2023 ook besloten over de vraagstelling voor het referendum. De vraagstelling wordt: “Bent u voor of tegen de ‘Nota Uitwerking parkeerregulering: Uitbreiding betaald parkeren in Haarlem’?”

Wat ging aan het referendum vooraf?

Op 30 maart 2023 heeft de gemeenteraad besloten de komende jaren betaald parkeren in 11 wijken uit te breiden, om zo het groeiende parkeerprobleem in Haarlem aan te pakken. Tegenstanders van dat besluit hebben daarop een referendumverzoek ingediend. Dit verzoek werd in eerste instantie door de gemeenteraad afgewezen maar is na een bezwaarprocedure alsnog toegekend. De initiatiefnemers hebben vervolgens 6 weken de tijd gehad om tenminste 4.000 ondersteuningsverklaringen op te halen. Dat is gelukt, waarna de initiatiefnemers een definitief referendumverzoek hebben ingediend. Tijdens de raadsvergadering van 30 november 2023 heeft de gemeenteraad besloten dat het referendum er op 6 maart 2024 komt.

Meer informatie over het referendum vindt u op onze pagina Referendum Nota Uitwerking parkeerregulering.

Meer informatie over de plannen om betaald parkeren in Haarlem uit te breiden vindt u op onze pagina Uitbreiding betaald parkeren.