Warmtenet Meerwijk

Bijgewerkt tot en met 9 juli 2022
Status: Idee

In Meerwijk wordt gekeken of een warmtenet haalbaar is. Dit is een duurzaam en betaalbaar alternatief voor bijvoorbeeld een cv-ketel op aardgas.

Spoelderstraat in wijk Schalkwijk

Wat u moet weten

In Meerwijk wordt de riolering de komende jaren vernieuwd. Daarnaast wil de gemeente ook het openbaar groen en de speelplekken verbeteren. Dit project heet IVORIM (Meerwijk Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte). Met het project willen we de wijk ook voorbereiden op de toekomst. De straten gaan dan open en dit geeft een kans om tegelijkertijd warmtebuizen voor een warmtenet aan te leggen.

De aanleg van het warmtenet is een grote investering. Daarom worden als eerste grote gebouwen en complexen aangesloten op het warmtenet. Denk aan flats van woningcorporaties, scholen, zorgcentra en kantoren. Veel flats in Schalkwijk zijn van de woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere. In de toekomst kunnen ook particulieren zich aansluiten op het warmtenet.

Waarom we dit doen

We werken aan een duurzame, groene en schone stad die in 2040 aardgas vrij is. De voorbereiding van het warmtenet in Schalkwijk is een van de eerste grote stappen op weg naar een aardgasvrij Haarlem in 2040.

Wat we gaan doen

De gemeente kijkt samen met Firan, EQUANS, Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere of het ontwikkelen van een warmtenet haalbaar is. Bij een positief resultaat kan de aanleg van het warmtenet van start gaan.

De samenwerkingspartners kijken momenteel welke bronnen warmte kunnen leveren. Voorbeelden van warmtebronnen zijn:

Geothermie

Geothermie of aardwarmte is lokale warmte uit de grond. Hoe dieper, hoe warmer. Warm grondwater wordt uit de grond naar boven gepompt. De warmte wordt eruit gehaald en een pomp zorgt ervoor dat het afgekoelde water weer terugstroomt. Met seismisch onderzoek komen we te weten of de aardlagen in Haarlem geschikt zijn om warmte uit de bodem te halen. Er worden geluidsgolven de grond in gestuurd. Als de grond geschikt blijkt, kan er een proefboring worden gedaan. Deze gaat mogelijk in 2024 van start. Zo’n boring is nodig om vast te stellen of huizen verwarmd kunnen worden met warmte uit de diepe aardlaag.

Restwarmte

Het gaat om restwarmte van bijvoorbeeld industrie, afvalverbranding of datacenters. De gemeente doet onderzoek of restwarmte van het datacenter CyrusOne benut kan worden voor het warmtenet. Als het haalbaar is, wordt een overeenkomst getekend om de ontwikkeling van het warmtenet te starten. Met een pijpleiding komt de restwarmte dan bij de huizen in Meerwijk en later in heel Schalkwijk. Met deze warmte kunnen 15.000 huizen worden verwarmd.

Het warmtenetwerk wordt een open warmtenet met warmte uit meerdere bronnen. Het datacenter CyrusOne kan de eerste belangrijke warmtebron worden als uit het onderzoek blijkt dat het haalbaar is. Als geothermie mogelijk is, willen we als basis een lokale diepe warmtebron gebruiken.

Overleg met de buurt

Om de overgang naar het warmtenet goed te laten verlopen betrekken we de inwoners van Meerwijk bij het project. Sinds 2018 is er een klankbordgroep die bestaat uit bewoners en de wijkraad. De groep komt met ideeën voor project Warmtenet, project IVORIM en stelt kritische vragen. De gemeente organiseert informatieavonden, gesprekken en activiteiten.

Wilt u meedenken? U kunt zich aanmelden voor de klankbordgroep. Stuur een mail naar meerwijk@haarlem.nl. Zet in het onderwerp ‘Aanmelden klankbordgroep’.

Planning

  • 2018 - 2022: gemeente bereidt het warmtenet in Meerwijk voor samen met Firan, EQUANS, Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen
  • 2020 en 2022: onderzoek of restwarmte van het datacenter CyrusOne gebruikt kan worden voor het warmtenet / seismisch onderzoek en zoeken locatie voor de boorput en proefboring naar geothermiebron
  • 2022-2023: voorbereiding proefboring (afhankelijk van onderzoeksresultaten)
  • 2024: mogelijke proefboring naar geothermiebron
  • 2023: start aanleggen van warmtebuizen in Meerwijk (als blijkt dat het warmtenet haalbaar is)

Contact

Wienand van Dijk, warmteregisseur
14 023
meerwijk@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

Nieuws

Gerelateerde nieuwsberichten