Warmtenet Meerwijk

Bijgewerkt tot en met 6 oktober 2022
Status: Ontwerp

In Meerwijk wordt gekeken of een warmtenet haalbaar is. Dit is een duurzaam en betaalbaar alternatief voor bijvoorbeeld een cv-ketel op aardgas.

Spoelderstraat in wijk Schalkwijk

Wat u moet weten

In Meerwijk wordt de riolering de komende jaren vernieuwd. Daarnaast wil de gemeente ook het openbaar groen en de speelplekken verbeteren. Dit project heet IVORIM (Meerwijk Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte). Met het project willen we de wijk ook voorbereiden op de toekomst. De straten gaan dan open en dit geeft een kans om tegelijkertijd warmtebuizen voor een warmtenet aan te leggen.

De aanleg van het warmtenet is een grote investering. Daarom worden als eerste grote gebouwen en complexen aangesloten op het warmtenet. Denk aan flats van woningcorporaties, scholen, zorgcentra en kantoren. Veel flats in Schalkwijk zijn van de woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere. In de toekomst kunnen ook particulieren zich aansluiten op het warmtenet.

Waarom we dit doen

We werken aan een duurzame, groene en schone stad die in 2040 aardgas vrij is. De voorbereiding van het warmtenet in Schalkwijk is een van de eerste grote stappen op weg naar een aardgasvrij Haarlem in 2040.

Wat we gaan doen

De gemeente kijkt samen met Firan, EQUANS, Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere of het ontwikkelen van een warmtenet haalbaar is. Bij een positief resultaat kan de aanleg van het warmtenet van start gaan.

In het komende half jaar wordt een warmteoplossing uitgewerkt, waarbij de warmte niet zoals eerder gedacht wordt geleverd door restwarmte van een datacenter, maar met behulp van warmte-koudeopslag bronnen in de wijk. Omdat dit een flexibeler oplossing is gebleken, kan er waarschijnlijk sneller gestart worden met het aansluiten van 5200 huurwoningen, terwijl kosten en comfort voor bewoners gelijk blijven. De planning is er op gericht om aan het eind van 2022 voor deze variant een besluit te kunnen te nemen.

Overleg met de buurt

Om de overgang naar het warmtenet goed te laten verlopen betrekken we de inwoners van Meerwijk bij het project. Sinds 2018 is er een klankbordgroep die bestaat uit bewoners en de wijkraad. De groep komt met ideeën voor project Warmtenet, project IVORIM en stelt kritische vragen. De gemeente organiseert informatieavonden, gesprekken en activiteiten.

Heeft u een vraag of wilt u meer weten? Stuur een mail naar meerwijk@haarlem.nl.

Planning

Planning

2018 - 2022

Actief
Actief

gemeente bereidt het warmtenet in Meerwijk voor samen met Firan, EQUANS, Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen

Contact

Wienand van Dijk, warmteregisseur
14 023
meerwijk@haarlem.nl

Met wie we samenwerken

Nieuws

Gerelateerde nieuwsberichten