Warmtenet in Meerwijk

Bijgewerkt tot en met 16 mei 2024
Status: Ontwerp

In Meerwijk werken we samen met Ymere en Elan Wonen aan een warmtenet. Een warmtenet verwarmt huizen en is een goed en betaalbaar alternatief voor een cv-ketel op aardgas. Het is de bedoeling dat de 1e leidingen in het deel van Meerwijk gelegd worden waar de komende jaren al wordt gewerkt aan de openbare ruimte. Op het moment dat de straten opengaan om het riool te vervangen, kunnen dan ook leidingen voor het warmtenet worden gelegd.

Spoelderstraat in wijk Schalkwijk

Wat u moet weten

  • In 2024 verwachten we een definitief besluit over een warmtenet in Meerwijk
  • De warmte van het warmtenet wordt gemaakt in een warmtestation
  • Het warmtestation is ongeveer even groot als een gymzaal
  • Voor het warmtestation is een plek gekozen aan de Europavaart tussen de flat van de Albert Schweitzerlaan en de flat aan de Aletta Jacobsstraat
  • Voor het warmtestation wordt een ontwerp gemaakt samen met NL-architects
  • Een warmtenet is alleen betaalbaar als er meteen veel woningen op worden aangesloten
  • Het plan is daarom om eerst de flats met huurwoningen van Ymere en Elan Wonen aan te sluiten

Warmtenet

Een warmtenet is een netwerk van leidingen onder de grond waar warm water doorheen stroomt. Dat warme water verwarmt huizen en gebouwen en ook het water uit de kraan. Met een pomp wordt het water door de wijk gepompt. De warmtepomp komt boven de grond in een nieuw gebouw, een warmtestation. Deze techniek heet ook wel een warmte-koudeopslagsysteem (WKO).

Waarom we dit doen

We werken aan een duurzame, groene en schone stad die in 2040 aardgas vrij is. De voorbereiding van het warmtenet in Schalkwijk is een van de eerste grote stappen op weg naar een aardgasvrij Haarlem in 2040.

Wat we gaan doen

We hebben samen met Elan Wonen, Ymere, Firan en Essent een conditioneel investeringsbesluit genomen over het aanleggen van een warmtenet in Meerwijk. Een conditioneel investeringsbesluit betekent dat de partijen een warmtenet willen bouwen, maar dat een aantal zaken nog onzeker zijn. De komende periode gaan we aan de slag met het verder uitwerken van het ontwerp, vergunningen en het regelen van subsidies.

Meedenken en meedoen

Direct omwonenden van de locatie van het warmtestation zijn uitgenodigd om mee te denken over het ontwerp van het warmtestation. In 2024 nemen de woningcorporaties contact op met hun huurders over het aansluiten op het warmtenet. In sommige flats kunnen huurders hierover meebeslissen. 

Planning

Planning

2018 - 2023

Voltooid
Voltooid

onderzoek mogelijkheden voor warmtenet in Meerwijk 

4 juli 2023

Voltooid
Voltooid

conditioneel investeringsbesluit

eind 2023

Voltooid
Voltooid

participatie ontwerp warmtestation Meerwijk

Voltooid
Voltooid

voorlopig ontwerp warmtestation

voorjaar 2024

Actief
Actief

aanvraag vergunningen voor het warmtestation

mei of juni 2024

Todo
Todo

inspraak op het ontwerp warmtestation

eind 2024

Todo
Todo

instemming huurders

Todo
Todo

definitief besluit

2025

Todo
Todo

1e woningen aangesloten op het warmtenet

Contact

Mayte de Vries, procesmanager
14 023
antwoord@haarlem.nl  

Met wie we samenwerken