Warmtenet Meerwijk

Bijgewerkt tot en met 19 april 2023
Status: Ontwerp

In Meerwijk wordt gekeken of een warmtenet haalbaar is. Dit is een duurzaam en betaalbaar alternatief voor bijvoorbeeld een cv-ketel op aardgas.

Spoelderstraat in wijk Schalkwijk

Wat u moet weten

In Meerwijk wordt de riolering de komende jaren vernieuwd. Daarnaast wil de gemeente ook het openbaar groen en de speelplekken verbeteren. Dit project heet IVORIM (Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte Meerwijk). De straten gaan dan open en dit geeft een kans om tegelijkertijd warmtebuizen voor een warmtenet aan te leggen.

De aanleg van het warmtenet is een grote investering. Daarom worden als eerste grote gebouwen en complexen aangesloten op het warmtenet. Denk aan flats van woningcorporaties, scholen, zorgcentra en kantoren. Veel flats in Schalkwijk zijn van de woningcorporaties Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere. In de toekomst kunnen ook particulieren zich aansluiten op het warmtenet.

Waarom we dit doen

We werken aan een duurzame, groene en schone stad die in 2040 aardgas vrij is. De voorbereiding van het warmtenet in Schalkwijk is een van de eerste grote stappen op weg naar een aardgasvrij Haarlem in 2040.

Wat we gaan doen

De gemeente kijkt samen met Firan, EQUANS, Elan Wonen, Pré Wonen en Ymere of het ontwikkelen van een warmtenet haalbaar is.

Planning

Planning

2018 - 2023

Actief
Actief

gemeente bereidt het warmtenet in Meerwijk voor samen met Firan, EQUANS, Ymere, Elan Wonen en Pré Wonen

Contact

Mayte de Vries, procesmanager
14 023
antwoord@haarlem.nl 

Met wie we samenwerken