Herinrichting Meerwijk

Bijgewerkt tot en met 15 juli 2024
Status: Voorbereiding

In Meerwijk gaat er de komende jaren veel veranderen. Boven en onder de grond worden de straten opnieuw ingericht. Dat is nodig omdat het riool is verouderd en de straten zijn verzakt. Door nu veel te doen zorgen we ervoor dat Meerwijk een fijne plek blijft om in te wonen. Er komen meer bomen en speelplekken en de woonstraten worden eenrichtingsverkeer met duidelijke parkeervakken.

Schalkwijk - Baden Powellstraat

Wat u moet weten

 • De straten in de woonbuurten worden eenrichtingsverkeer met duidelijke parkeervakken 
 • Er komen 67 extra bomen 
 • Er wordt een nieuw riool aangelegd 
 • Er komen speelplekken voor verschillende leeftijden 
 • Er komen meer ontmoetingsplekken 
 • De Archimedesvaart krijgt natuurlijke oevers
 • We starten met de aanleg van groenstroken en de Archimedesvaart
 • De herinrichting van Meerwijk wordt ook wel Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Meerwijk (IVORIM) genoemd
 • U kunt het project volgen in de bouwapp Van Gelder Werkt

Waarom we dit doen

Onderhoud in Meerwijk maakt de wijk niet alleen mooier, maar het is ook echt nodig. We krijgen te maken met meer heftige regenbuien en droge en warme zomers. Het regenwater kan straks worden opgevangen in het groen en in een gescheiden rioolsysteem. Door 67 extra bomen te planten blijft de wijk in de zomer koeler. Onder de grond maken we samen met de nutsbedrijven de voorzieningen op orde, zodat ze passen bij het groeiende verbruik. Denk daarbij aan het riool, maar ook aan elektriciteit en water. 

Wat hieraan vooraf ging

Sinds 2019 hebben veel bewoners van Meerwijk meegedacht over hoe de wijk er uit moet zien. De ideeën uit de wijk zijn samen met de opgaven van de stad uitgangspunten geworden voor het project. De meeste gesprekken met bewoners gingen over de veiligheid op straat en over meer bomen en meer ontmoetingsplekken. Aan deze uitgangspunten zijn toegevoegd: de wijk koel houden in de zomer en wateroverlast voorkomen. Er is ook uitgebreid gesproken over parkeren.

Wat we gaan doen

 • De groenstrook tussen de Spoelderstraat en de Pa van der Steurstraat wordt ingericht om te kunnen picknicken en elkaar te ontmoeten
 • In de groenstrook tussen de Jan Ligthartstraat en de Rudolfsteinerstraat komen sportplekken en speeltoestellen voor verschillende leeftijden. De kinderwijkraad en Triple Threat hebben meegedacht over de inrichting 
 • In de groenstrook tussen de Montessoristraat en de Bernadottelaan komen fruitbomen en fruitstruiken, zoals walnoot, hazelnoot, wilde appel, rode bes en zwarte bes
 • Na de aanleg van de groenstroken en de natuurlijke oevers van de Archimedesvaart beginnen we met het opnieuw inrichten van de Baden Powellstraat, Fröbelstraat, Hugo de Grootstraat, Jan Lighartstraat, Jan van den Boschstraat, Montessoristraat, Pa van der Steurstraat, Pestalozzistraat, Rousseaustraat, Rudolf Steinerstraat en Spoelderstraat, Thomas Morestraat en William Boothstraat 
 • Voor de andere straten in Meerwijk moet nog een ontwerp worden gemaakt 
 • U kunt het werk volgen met de bouwapp 'Van Gelder Werkt’ uit uw appstore

Zo komt het eruit te zien

Montessoristraat na de nieuwe inrichting. eenrichtingsverkeer, bomen, parkeervakken.
Artist impression van de nieuwe inrichting van de Montessoristraat

Speeltoestellen

Voorbeeldtekeningen van een watergoot en spettertafel, schommels en een glijbaan op heuvel.

Speeltoestellen

Voorbeeldtekeningen van een voetbaldoel met basketbalnet, een netschommel en een klimboom.

Naast deze speeltoestellen komt er ook een sporttoestel, een touwbrug, een wip en een looproute met obstakels.

Ontmoeten

Voorbeeldtekeningen van een picknicktafel van hout, een schaaktafel van steen en een houten hoekbank.

Meedenken en meedoen

Op 18 juli 2024 is er een inloopavond voor buurtbewoners over de werkzaamheden in de Rousseaustraat en de Spoelderstraat.

Planning

Planning

augustus - december 2023

Voltooid
Voltooid

uitvoering groenstrook tussen de Spoelderstraat en de Pa van der Steurstraat

januari - april 2024

Voltooid
Voltooid
uitvoering groenstrook tussen de Jan Ligthartstraat en de Rudolf Steinerstraat

april - juni 2024

Voltooid
Voltooid
uitvoering groenstrook tussen de Montessoristraat en de Bernadottelaan

18 juli 2024

Todo
Todo

inloopavond werkzaamheden Rousseaustraat en Spoelderstraat

najaar 2024

Todo
Todo

uitvoering Archimedesvaart

november 2024 - februari 2025

Todo
Todo

aanplant bomen en struiken tussen de Montessoristraat en de Bernadottelaan

Contact

Bart van der Vlies
14 023
meerwijk@haarlem.nl

Jasper Nagtzaam, omgevingsmanager
06 38 93 300 52