Herinrichting Meerwijk

Bijgewerkt tot en met 2 november 2023
Status: Voorbereiding

In de naoorlogse wijk Meerwijk gaat er de komende jaren veel veranderen. Boven en onder de grond worden de straten opnieuw ingericht. Dat is nodig omdat het riool is verouderd en omdat de straten zijn verzakt. Door nu veel te doen zorgen we ervoor dat Meerwijk een fijne plek blijft om in te wonen. Er komen meer bomen en speelplekken en de woonstraten worden eenrichtingsverkeer met duidelijke parkeervakken. Het gaat een aantal jaar duren voordat alle straten opnieuw zijn ingericht.

Schalkwijk - Baden Powellstraat

Wat u moet weten

 • We starten met de aanleg van de groenstroken en de Archimedesvaart
 • In de groenstrook tussen de Bernadottelaan en de Montessoristraat komen fruitbomen en fruitstruiken, zoals walnoot, hazelnoot, wilde appel, rode bes en zwarte bes
 • In de groenstrook tussen de Rudolfsteinerstraat en de Jan Ligthartstraat komen sportplekken en speeltoestellen voor verschillende leeftijden. De kinderwijkraad en Triple Threat hebben meegedacht over de inrichting 
 • De groenstrook tussen de Pa van der Steurstraat en de Spoelderstraat wordt ingericht om te kunnen picknicken en elkaar te ontmoeten 
 • De Archimedesvaart krijgt natuurlijke oevers
 • Na de aanleg van de groenstroken en de Archimedesvaart volgen de straten: Baden Powellstraat, Fröbelstraat, Hugo de Grootstraat, Jan Lighartstraat, Jan van den Boschstraat, Montessoristraat, Pa van der Steurstraat, Pestalozzistraat, Rousseaustraat, Rudolf Steinerstraat en Spoelderstraat, Thomas Morestraat en William Boothstraat 
 • Voor de andere straten in Meerwijk moet nog een ontwerp worden gemaakt 
 • U kunt het werk volgen met de bouwapp 'Van Gelder Werkt’ uit uw appstore
 • De herinrichting van Meerwijk wordt in de ontwerpen ook wel Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Meerwijk (IVORIM) genoemd

Zo komt het er uit te zien

montessoristraat nieuw

Waarom we dit doen

Onderhoud in Meerwijk maakt de wijk niet alleen mooier, maar het is ook echt nodig. We krijgen te maken met meer heftige regenbuien en droge en warme zomers. Het regenwater kan straks worden opgevangen in het groen en in een gescheiden rioolsysteem. Door 67 extra bomen te planten blijft de wijk in de zomer koeler. Onder de grond maken we samen met de nutsbedrijven de voorzieningen op orde, zodat ze passen bij het groeiende verbruik. Denk daarbij aan het riool, maar ook aan elektriciteit en water. 

Wat hieraan voorafging

Sinds 2019 hebben veel bewoners van Meerwijk meegedacht over hoe de wijk er uit moet zien. De ideeën uit de wijk zijn samen met de opgaven van de stad uitgangspunten geworden voor het project. De meeste gesprekken met bewoners gingen over de veiligheid op straat en over meer bomen en meer ontmoetingsplekken. Aan deze uitgangspunten zijn toegevoegd: de wijk koel houden in de zomer en wateroverlast voorkomen. Er is ook uitgebreid gesproken over parkeren.

Wat we gaan doen

 • De straten in de woonbuurten worden eenrichtingsverkeer met duidelijke parkeervakken 

 • Er komen 67 extra bomen 

 • Er wordt een nieuw gescheiden riool aangelegd 

 • Er komen speelplekken voor verschillende leeftijden 

 • Er komen meer ontmoetingsplekken 

Speeltoestellen

Voorbeeldtekeningen van een watergoot en spettertafel, schommels en een glijbaan op heuvel

Speeltoestellen

Voorbeeldtekeningen van een voetbaldoel met basketbalnet, een netschommel en een klimboom

Naast deze speeltoestellen komt er ook een sporttoestel, een touwbrug, een wip en een looproute met obstakels.

Ontmoeten

Voorbeeldtekeningen van een picknicktafel van hout, een schaaktafel van steen en een houten hoekbank

Overleg met de buurt

Op donderdag 25 mei en op vrijdag 2 juni zijn procesmanager Ashna Vishnudatt en omgevingsmanager Joris Jennen in Da Vinci om vragen die er nog zijn over het ontwerp te kunnen beantwoorden. Op donderdag 8 juni is er een informatiebijeenkomst over de start van de werkzaamheden.

 

Planning

2023

25 mei van 13.00 tot 17.00 uur

Voltooid
Voltooid
vragenuurtje over het definitieve ontwerp in Da Vinci

2 juni van 13.00 tot 16.00 uur

Voltooid
Voltooid
vragenuurtje over het definitieve ontwerp in Da Vinci

8 juni

Voltooid
Voltooid
informatiebijeenkomst start werkzaamheden in Da Vinci

14 augustus

Actief
Actief

uitvoering groenstrook tussen de Spoelderstraat en de Pa van der Steurstraat

7 oktober 12.00 uur

Voltooid
Voltooid

vragenuurtje bij het informatiebord naast Spoelderstraat 1

oktober / november

Actief
Actief
uitvoering groenstrook tussen de Jan Ligthartstraat en de Rudolf Steinerstraat

december / januari

Todo
Todo
uitvoering groenstrook tussen de Montessoristraat en de Spijkerboorpad

2024

januari

Todo
Todo

uitvoering Archimedesvaart

Todo
Todo

communicatie over de planning van de woonbuurten

Documenten

Contact

Vragen over het ontwerp:

Ashna Vishnudatt, procesmanager
14023
meerwijk@haarlem.nl

Vragen over de werkzaamheden:

Sandra Zierikzee, omgevingsmanager Van Gelder
06 58 84 90 41
haarlem@vangelder.com