Groot onderhoud noordelijk deel Meerwijk

Bijgewerkt tot en met 7 november 2022
Status: Ontwerp

Meerwijk is toe aan groot onderhoud. Veel wegen en stoepen zijn verzakt. Ook de riolering moet vernieuwd worden. En we gaan het openbaar groen en de speelplekken verbeteren.

Schalkwijk - Baden Powellstraat

Wat u moet weten

 • Het project onderhoud Meerwijk wordt ook wel Integrale Vernieuwing Openbare Ruimte in Meerwijk (IVORIM) genoemd
 • De aanpak van de openbare ruimte in Meerwijk is een te groot project om in 1 keer te ontwerpen en realiseren. Daarom ontwerpen we in 2 fases de nieuwe openbare ruimte. Fase A loopt nu, fase B start in 2023
 • Fase A gaat over de straten: Baden Powellstraat, Fröbelstraat, Hugo de Grootstraat, Jan Lighartstraat, Jan van den Boschstraat, Montessoristraat, Pa van der Steurstraat, Pestalozzistraat, Rousseaustraat, Rudolf Steinerstraat en Spoelderstraat, Thomas Morestraat en William Boothstraat
 • Fase B gaat over de straten: Alphons Ariënstraat, Aletta Jacobsstraat, Bertha von Suttnerstraat, Cornelia de Langestraat, Elsa Brandströmstraat, Florence Nightingalestraat, Heldringstraat, Jan van Zutphenstraat, Emilie Knappertstraat, Mathilde de Wredestraat en de Mary Fleischmannstraat
 • Naast dit project loopt ook het project Warmtenet

Waarom we dit doen

Met de vernieuwing willen we Meerwijk voorbereiden op de toekomst. Er komen meer en heftigere buien en ook langere droge periodes. Daarom willen we regenwater in het groen opvangen en een gescheiden riool aanleggen. Om extreme warmte tegen te gaan willen we meer groen en water aanleggen en minder asfalt en tegels.

 • Geen wateroverlast in straten en tuinen
 • Veilige straten
 • Aantrekkelijke straten met verkoelend groen
 • Voldoende plekken voor spelen en ontmoeten

Wat zijn de plannen

 • Meer groen in de straat om regenwater op te vangen
 • Mooi groen voor de deur
 • Meer bomen die verkoeling geven
 • Overzichtelijke eenrichtingsstraten waar ook de hulp- en afvalophaaldiensten goed doorheen kunnen rijden
 • Parkeren in vakken aan 1 kant van de straat, dat is veilig en overzichtelijk
 • Genoeg parkeerplekken voor bewoners en bezoekers
 • Een ruime speel- en ontmoetingsplaats in iedere woonbuurt

Verschil voorlopige ontwerp en definitieve ontwerp

 • De doorgaande wegen zijn uit fase A van IVORIM gehaald en worden later uitgewerkt en uitgevoerd
 • 101 extra parkeerplaatsen toegevoegd aan het ontwerp
 • Om plek te maken voor de extra parkeerplaatsen is er in het definitieve ontwerp iets minder plek voor bomen
 • De invalidenparkeerplaatsen zijn beter ingetekend
 • De autoverbinding blijft bij de Jan van den Boschstraat
 • De weginrichting voor de Pa van der Steurstraat, Rousseaustraat en Rudolf Steinerstraat is aangepast
 • Er komt een nieuw inzamelplan voor afval
 • Er komt extra aandacht voor veiligheid en onderhoud in de wijk

Overleg met de buurt

De klankbordgroep bestaat uit bewoners. In de klankbordgroep zitten ook leden van de wijkraad. De groep deelt ideeën met het project en stelt kritische vragen. U kunt zich voor de klankbordgroep aanmelden via meerwijk@haarlem.nl onder vermelding van Klankbordgroep IVORIM.

Planning

Fase A

2019

Voltooid
Voltooid

wensen bewoners verzamelen in de campagne ‘Wat is goed en wat kan beter?’

2020

Voltooid
Voltooid

masterplan vastgesteld in gemeenteraad (september)

Voltooid
Voltooid

in gesprek met bewoners over een ontwerp openbare ruimte Meerwijk

2021

Voltooid
Voltooid

participatie op voorlopig ontwerp door middel van onder andere stemrondes, nieuwsbrief en klankbordgroep

Voltooid
Voltooid

behandeling in commissie beheer en vaststelling voorlopig ontwerp fase A. Mogelijkheid om in te spreken in commissievergadering

Voltooid
Voltooid

voorlopig ontwerp ter inzage. Mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze

2022

Voltooid
Voltooid

publicatie definitief ontwerp. Er zijn 101 parkeerplaatsen toegevoegd aan het voorlopige ontwerp

Voltooid
Voltooid

project IVORIM fase A vastgesteld in het college van B&W

Voltooid
Voltooid

behandeling in commissie beheer en vaststelling voorlopig ontwerp fase A. Mogelijkheid om in te spreken in commissievergadering (6 oktober)

Voltooid
Voltooid

project IVORIM Fase A vastgesteld in gemeenteraad (12 oktober)

Actief
Actief

onderzoek naar de precieze ligging van leidingen en naar de bodemsamenstelling. Dit is nodig voor het maken van een uitvoeringsontwerp

2023

Todo
Todo

uitvoering IVORIM fase A

Fase B

2023

Todo
Todo

masterplan wordt uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp

Todo
Todo

meedenken over de invulling van uw buurt

2024

Todo
Todo

definitief ontwerp gereed

2025

Todo
Todo

start uitvoering fase B

2028

Todo
Todo

uitvoering fase B gereed

Contact

Ashna Vishnudatt, procesmanager
14023
meerwijk@haarlem.nl