Idee of plan

Algemeen

Wij ontvangen graag uw tips en verbetersuggesties voor de stad of uw wijk. Dat mag over alles gaan. U kunt hulp of subsidie vragen om uw idee zelf uit te voeren. Of ons vragen ermee aan de slag te gaan. Bent u het niet eens met onze beleidskeuzes, dan horen we graag van u hoe het beter kan.

Ook als u een concreet en uitgewerkt plan hebt, horen wij dit graag. Mail het plan en wij nodigen u uit voor een gesprek.

Nodig bij uw initiatief

Alleen als u een uitgewerkt plan hebt, moet u iets meesturen bij uw mail: een ingevuld Haarlems kompas (pdf). Dit is een vragenlijst die u helpt bij het uitwerken van uw plan. U voegt dit document toe aan uw mail of neemt het mee naar de afspraak.

Wat u nog meer kunt doen

  • Presenteer uw idee in het initiatievencafé. Hier komen initiatiefnemers, andere Haarlemmers, maatschappelijke instanties, ondernemers en de gemeente samen om elkaars idee te horen en elkaar verder te helpen. Het eerstkomende café is in het najaar. Meer informatie en aanmelden: mail naar initiatief@haarlem.nl
  • Bekijk de website HaarlemLink. Daar vindt u bij wie u met uw idee terecht kunt. U kunt er uw initiatief presenteren en mensen zoeken die mee willen doen. Of de initiatieven van anderen bekijken en daaraan deelnemen
  • Right to challenge: daag de gemeente uit om een taak van de gemeente over te nemen als u het beter, slimmer, efficiënter of met meer draagvlak kan. Stuur uw plan naar initiatief@haarlem.nl. Stuur eventueel een ingevuld Haarlems kompas (zie: Nodig bij uw initiatief) mee. Meer informatie: Myrna Wiggers, telefoon 06 46 21 56 32
  • Vraag subsidie uit het leefbaarheid- en initiatiefbudget aan om uw idee uit te voeren
  • Als u in de wijk Zijlweg-West woont: stuur uw vraag, plan of idee naar het wijkforum, de raad van buurtbewoners die namens de gemeente problemen in de wijk oplost en kansen benut. Mail naar wijkforumzijlwegwest@gmail.com