Vernieuwing evenementenbeleid

Bijgewerkt tot en met 9 februari 2024
Status: Ontwerp

Haarlem heeft een divers en aansprekend evenementenaanbod. We gaan in gesprek met inwoners en organisatoren over nieuw evenementenbeleid voor de periode 2025 tot en met 2028.

Feestende mensen tijdens een nachtelijk evenement
Foto door Joyce Goverde

Wat u moet weten

 • Het vernieuwen van het evenementenbeleid is noodzakelijk omdat het nu geldende beleid na 2024 afloopt
 • We willen vastleggen hoe we de leefbaarheid en levendigheid in de stad blijven bewaken, hoe om te gaan met toegenomen veiligheidseisen en welke evenementen in aanmerking komen voor subsidie
 • Er is een enquête uitgestuurd naar evenementenorganisatoren, ondernemers, culturele instellingen en inwoners, waarmee zij kunnen aangeven wat er in het nieuwe beleid meegenomen moet worden

Waarom we dit doen

Evenementen zorgen voor een aantrekkelijke en levendige stad. Omdat evenementen en festivals meestal plaatsvinden in de openbare ruimte – met bijbehorende regelgeving – is er voor evenementen apart beleid nodig. Daarnaast moet voor de periode 2025-2028 een keuze gemaakt worden over welke evenementen subsidie kunnen ontvangen. 

De vernieuwing van het evenementenbeleid gaat naast vergunningen en veiligheid, ook over duurzaamheid en het belang van evenementen. Daarnaast gaat het over de ambities, ook op het terrein van bijvoorbeeld sport of cultuur. 

De gemeenteraad heeft met een startnotitie vastgesteld wat de ambities zijn voor de vernieuwing van het evenementenbeleid en hoe we hierover met de stad in gesprek gaan. De startnotitie kunt u vinden onder 'Documenten'. 

Wat we gaan doen

Voor de vernieuwing van het evenementenbeleid gelden de volgende doelstellingen: 

 • Behouden van een toekomstbestendig evenementenaanbod
 • Bieden van voldoende ruimte voor vernieuwende evenementen, passend bij het profiel van Haarlem
 • Spreiden van evenementen over verschillende periodes in het jaar en over verschillende plekken in de stad
 • Evenementen duurzamer maken
 • Bewaken van de balans tussen leefbaarheid en levendigheid in de stad
 • Garanderen van de openbare orde en veiligheid tijdens evenementen
 • Duidelijker en eenvoudiger maken van processen en voorwaarden voor vergunningen en financiering, voor zowel organisatoren, ondernemers, inwoners als de gemeente

Meedenken en meedoen

Voor het het maken van het nieuwe evenementenbeleid willen we de meningen horen van verschillende doelgroepen. In ieder geval de volgende doelgroepen zijn- of worden benaderd voor participatie:

 • Organisatoren van evenementen en festivals met subsidie van de gemeente
 • Organisatoren van overige (culturele) initiatieven voor evenementen in de stad 
 • Organisaties die betrokken zijn bij evenementen in de stad
 • Inwoners. We vinden het belangrijk om van inwoners te horen waarom zij evenementen wel of niet bezoeken, waar zij waarde aan hechten en wat ze missen

Tot en met maart 2024 wordt er op de volgende manieren geparticipeerd:

 • Een enquête onder inwoners
 • Een enquête onder organisatoren van evenementen en betrokken organisaties
 • Bijeenkomsten met organisatoren van evenementen en festivals (met subsidie van de gemeente)

Met de reacties vanuit de stad zal het college een concept evenementenbeleid vaststellen, waarna er in mei 2024 een inspraakprocedure start. U kunt dan uw reactie geven op het concept evenementenbeleid. 

Vlak na de zomer van 2024 wordt het definitieve evenementenbeleid aangeboden aan de gemeenteraad om vast te stellen. Ook wordt er dan een besluit genomen over hoe de subsidies voor evenementen in 2025 tot en met 2028 verdeeld worden.

Planning

Planning

tot en met maart 2024

Actief
Actief

participatie: enquêtes en bijeenkomsten

mei 2024

Todo
Todo

start inspraakperiode concept evenementenbeleid, mogelijkheid om te reageren

3e kwartaal 2024

Todo
Todo

gemeenteraad stelt vernieuwd evenementenbeleid vast

Todo
Todo

subsidieronde voor evenementen in de periode 2025 tot en met 2028

Contact

Wouter Maes, evenementcoördinator
14 023
evenementcoordinator@haarlem.nl