Haarlem 10 jaar Regenboogstad

Bijgewerkt tot en met 17 april 2024
Status: Uitvoering
Het regenboogzebrapad op de Parklaan

Gelijke rechten en sociale acceptatie

Haarlem is sinds 2012 Regenboogstad en neemt hiermee deel aan het landelijke Regenboogstedennetwerk. De gemeente maakt zich sterk voor het verbeteren van de sociale acceptatie, veiligheid en emancipatie van lhbti+’ers. Ook de komende jaren zetten we ons in voor het Regenboogbeleid.

Trots zijn op wie je bent, vieren van wie je houdt

Haarlem Regenboogstad wil dat mensen zich vrij en veilig kunnen voelen om te zijn wie je bent, ook in de keuze voor een partner. Als stad willen we ervoor zorgen dat meer mensen die keuzevrijheid respecteren. 

Via de postercampagne ‘Trots zijn op wie je bent, vieren van wie je houdt’ vertellen 7 Haarlemse stellen hun eigen verhaal over hun liefde voor elkaar.

Actieplan Haarlem Regenboogstad

In het Actieplan Haarlem Regenboogstad staat hoe we acceptatie van lhbti+’ers willen bevorderen, hoe we discriminatie, intimidatie en geweld tegen kunnen gaan en mensen kunnen steunen en weerbaarder maken. Het plan is tot stand gekomen in samenwerking met betrokken inwoners en organisaties in de stad. Het volledige actieplan leest u in het online document Actieplan Haarlem Regenboogstad .

Regenboogcoalitie

De Regenboogcoalitie bestaat uit een vertegenwoordiging van zowel belangen- en vrijwilligersorganisaties als maatschappelijke en culturele organisaties. Zij organiseren activiteiten die zich richten op veilig ontmoeten, zelfacceptatie en emancipatie. Jaarlijks stellen zij een activiteitenplan op dat ze in onderlinge samenwerking uitvoeren.