Projecten en beleid

Uitgelicht project

 • Uitbreiding betaald parkeren

  In Haarlem wordt betaald parkeren de komende tijd uitgebreid. In veel wijken staan zoveel auto’s geparkeerd dat alle parkeerplaatsen bezet zijn. De komende 2 jaar voeren we daarom in 11 wijken betaald parkeren in.

Overzicht van projecten

Kies thema Verplicht
Kies stadsdeel Verplicht
Kies fase Verplicht
Kies participatiestatus Verplicht
 • Uitvoeringsagenda Transitievisie Warmte

  Status: Uitvoering
  Publicatie datum:

  In 2040 worden ruim 76.000 woningen en 11.000 andere gebouwen verwarmd door duurzame energiebronnen. In de Uitvoeringsagenda Transitievisie Warmte staan de projecten die lopen tussen 2023 en 2030.

 • Wijk aan Zet

  Status: Voorbereiding
  Publicatie datum:

  Haarlemmers weten meestal zelf heel goed wat er moet gebeuren om hun wijk mooier, veiliger, duurzamer of gezelliger te maken. Vaak willen ze daar ook zelf iets aan doen, maar ontbreekt het aan geld. Met Wijk aan Zet draagt de gemeente zeggenschap en budget over aan bewoners van Haarlem, die concrete plannen hebben voor hun eigen leefomgeving.

 • Vervangen damwanden Zomervaart en Zomerkade

  Status: Voorbereiding
  Publicatie datum:

  De damwanden langs het water van de Zomervaart en de Zomerkade zijn in zeer slechte staat en moeten dringend worden vernieuwd. In november 2023 starten de werkzaamheden.

 • Actieprogramma Circulaire Economie

  Status: Uitvoering
  Publicatie datum:

  Het programma laat zien welke acties Haarlem gaat ondernemen samen met partners, inwoners en bedrijven om in 2040 een circulaire stad te kunnen zijn.

 • Betaald parkeren Sportheldenbuurt

  Status: Uitvoering
  Publicatie datum:

  Vanaf dinsdag 30 mei 2023 wordt in de Sportheldenbuurt betaald parkeren ingevoerd voor bewoners en bezoekers.

 • Deelmobiliteit

  Status: Ontwerp
  Publicatie datum:

  Als we vaker vervoersmiddelen delen zijn er minder nodig. Zo houden we meer ruimte op straat voor andere dingen zoals spelen, groen en ontmoeten.

 • Haarlem gaat op groen

  Status: Uitvoering
  Publicatie datum:

  In een groeiende stad, met steeds meer vraag naar woonruimte, is groen van levensbelang. Het zorgt voor een gezonde en leefbare omgeving.

 • Verkeersmaatregelen in Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat

  Status: Ontwerp
  Publicatie datum:

  De Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat worden aangepast. Hierdoor zal het verkeer rustiger rijden en wordt het veiliger voor voetgangers en fietsers. Rondom de FX-school wordt het veiliger voor kinderen.

 • Fietsbeleid

  Status: Voorbereiding
  Publicatie datum:

  Haarlem is een stad waar we willen dat het vanzelfsprekend is om de fiets te nemen, omdat het makkelijk, snel en veilig is. Het fietsbeleid zet in op drie dingen. Het in orde brengen van het fietsennetwerk, manieren om de fiets makkelijk te stallen en een fietscultuur waarin het vanzelfsprekend is om de fiets te pakken.

 • Vervanging Schalkwijkerbrug

  Status: Voorbereiding
  Publicatie datum:

  In januari 2023 wordt de Schalkwijkerbrug vervangen. Daarna kan de brug weer zeker 50 jaar mee