Projecten en beleid

Overzicht van projecten

Kies thema Verplicht
Kies stadsdeel Verplicht
Kies fase Verplicht
Kies participatiestatus Verplicht
 • Actieplan Geluid

  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  We werken aan een nieuw actieplan Geluid voor de periode 2024 tot 2028. In dit plan staat hoe we lawaai van verkeer in de stad zoveel mogelijk kunnen verminderen.

 • Herinrichting Spaarnwouderstraat en zijstraten

  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  De Spaarnwouderstraat en zijstraten worden vernieuwd. In het nieuwe ontwerp zal meer groen in de straat komen en is er gekeken naar de verkeersveiligheid en toegankelijkheid.

 • Herinrichting Gedempte Oostersingelgracht

  Status: Idee
  Publicatiedatum:

  We gaan de Gedempte Oostersingelgracht tussen de Oudeweg en de Amsterdamsevaart opnieuw inrichten en groener maken, samen met het noordelijke deel van de Oostvest.

 • Verkiezingen Europees Parlement

  Status: Voorbereiding
  Publicatiedatum:

  Op 6 juni 2024 zijn er verkiezingen voor de leden van het Europees Parlement.

 • Vernieuwing evenementenbeleid

  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  We gaan in gesprek met inwoners en organisatoren over de invulling van het nieuwe evenementenbeleid.

 • Trailerhelling Schoteroog

  Status: Uitvoering
  Publicatiedatum:

  Bij Schoteroog wordt een trailerhelling voor auto's met trailers tot 3,5 ton gebouwd.

 • Nachtvisie

  Status: Voorbereiding
  Publicatiedatum:

  Om de Haarlemse nachtcultuur weer te laten bruisen is de Nachtvisie opgesteld met daarin 16 acties om meer ruimte te maken voor nachtcultuur in de stad.

 • Nota Uitwerking parkeerregulering

  Status: Voorbereiding
  Publicatiedatum:

  De gemeenteraad heeft op 28 maart 2024 besloten om de Nota Uitwerking parkeerregulering in te trekken. De informatie op deze pagina gaat over de ingetrokken nota.