Projecten en beleid

Overzicht van projecten

Kies thema Verplicht
Kies stadsdeel Verplicht
Kies fase Verplicht
Kies participatiestatus Verplicht
 • Aanpassing participatiebeleid

  Status: Opgeleverd
  Publicatiedatum:

  Met het nieuwe participatiebeleid spreken we nog duidelijker de samenwerking af tussen inwoners, ondernemers, college en raad.

 • Opvang vluchtelingen

  Status: Uitvoering
  Publicatiedatum:

  Haarlem is een gastvrije stad, ook voor vluchtelingen. Haarlem heeft op dit moment te maken met de opvang van Oekraïense vluchtelingen, de (nood)opvang van asielzoekers en de versnelde huisvesting van statushouders om het aanmeldcentrum in Ter Apel te ontlasten.

 • Minder parkeerplekken voor auto’s bij nieuwbouw

  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  Haarlem groeit. Om ervoor te zorgen dat de bedachte parkeeroplossingen bij nieuwbouw kloppen met de plannen van de stad is hier nieuw beleid voor gemaakt. Afgelopen najaar konden Haarlemmers suggesties meegeven voor het nieuwe beleid over parkeernormen bij nieuwbouw. Dat heeft geleid tot enkele aanpassingen.

 • Verkeersveiligheidsbeleid

  Status: Uitvoering
  Publicatiedatum:

  Iedereen die deelneemt aan het verkeer, moet veilig thuis kunnen komen. In het verkeersveiligheidsbeleid staat wat ervoor nodig is om dit te kunnen bereiken.

 • Mobiliteitsbeleid

  Status: Uitvoering
  Publicatiedatum:

  Haarlem wil een aantrekkelijke, gezonde en goed bereikbare stad blijven, terwijl de stad groeit. Het bereikbaar houden van de groeiende stad is een grote uitdaging. Het vraagt om een verandering waarbij voorrang wordt gegeven aan schone manieren van vervoer, die zo min mogelijk ruimte innemen.

 • Uitbreiding betaald parkeren

  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  De gemeenteraad heeft op 28 maart 2024 besloten om de Nota Uitwerking parkeerregulering in te trekken. De informatie op deze pagina gaat over de ingetrokken nota.

 • Herontwikkeling Stephensonstraat 38-46

  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  Het gebouw aan de Stephensonstraat 38-46 wordt gesloopt. Daarna worden er verschillende soorten woningen gebouwd.

 • Bomenbeleid

  Status: Uitvoering
  Publicatiedatum:

  Bomen verdienen bijzondere aandacht en bescherming in de stedelijke omgeving. Ze zijn belangrijk voor de beleving en de leefbaarheid, voor ecologie, klimaat en klimaatadaptatie.

 • Haarlem 10 jaar Regenboogstad

  Status: Uitvoering
  Publicatiedatum:

  In Haarlem telt en doet iedereen mee, ongeacht seksualiteit of afkomst.

 • Woningbouw Schoterkwartier

  Status: Uitvoering
  Publicatiedatum:

  Op het voormalige Deliterrein komen 142 nieuwe woningen. Ook de openbare ruimte wordt opnieuw ingericht.

 • Herontwikkeling Louis Pasteurstraat

  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  Tussen de Louis Pasteurstraat en Roordastraat worden 84 bestaande woningen gesloopt en vervangen door 150 nieuwe woningen.