Projecten en beleid

Overzicht van projecten

Kies thema Verplicht
Kies stadsdeel Verplicht
Kies fase Verplicht
Kies participatiestatus Verplicht
 • Bomen in Schalkwijk

  Status: Uitvoering
  Publicatiedatum:

  Een deel van de bomen in Schalkwijk vertoont steeds meer gebreken. Het vervangen gebeurt stapsgewijs om te voorkomen dat het gebied kaal wordt.

 • Ontwikkelzone Zuid-West

  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  We ontwikkelen Haarlem Zuidwest tot een prettige, veilige en leefbare plek voor iedereen. Hierbij betrekken we de buurt.

 • Ontwikkelzone Europaweg

  Status: Uitvoering
  Publicatiedatum:

  In het gebied rondom de Europaweg komen nieuwe woningen, winkels, voorzieningen en horeca.

 • Herontwikkeling De Koepel

  Status: Uitvoering
  Publicatiedatum:

  De voormalige gevangenis De Koepel en de gebouwen eromheen worden herontwikkeld. Er komen studentenwoningen, huurwoningen, onderwijs en horeca.

 • Ontwikkeling Egelantier

  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  De Egelantier wordt omgebouwd tot HOF Haarlem met een hotel, kunstenaarswoningen, cultuur en horeca.

 • Herinrichting Meerwijk

  Status: Voorbereiding
  Publicatiedatum:

  Boven en onder de grond worden de straten in Meerwijk opnieuw ingericht. Door nu veel te doen blijft Meerwijk een fijne plek om te wonen.

 • Stationsgebied

  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  Het stationsgebied wordt opgeknapt zodat het een goed werkend verkeersknooppunt blijft en een fijne plek wordt om te zijn.

 • Woningbouw Romolenbeek

  Status: Voorbereiding
  Publicatiedatum:

  Er worden maximaal 30 appartementen gebouwd aan het Kruidplein, waarvan 10 voor jongvolwassenen met een verstandelijke beperking.

 • Herinrichting Houtplein en omgeving

  Status: Uitvoering
  Publicatiedatum:

  Het Houtplein was verouderd. We hebben de straten opnieuw ingericht, een bushalte gemaakt en we bouwen nu een bewaakte fietsenstalling.