Projecten en beleid

Overzicht van projecten

Kies thema Verplicht
Kies stadsdeel Verplicht
Kies fase Verplicht
Kies participatiestatus Verplicht
 • Actieplan Geluid

  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  We werken aan een nieuw actieplan Geluid voor de periode 2024 tot 2028. In dit plan staat hoe we lawaai van verkeer in de stad zoveel mogelijk kunnen verminderen.

 • Herinrichting Gedempte Oostersingelgracht

  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  We gaan de Gedempte Oostersingelgracht tussen de Oudeweg en de Amsterdamsevaart opnieuw inrichten en groener maken, samen met het noordelijke deel van de Oostvest.

 • Duurzame renovatie NME-gebouw Haarlemmer Kweektuin

  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  De Haarlemmer Kweektuin krijgt een bruisende groene leer- en inspiratieplek. Het witte gebouw in het midden van de Kweektuin wordt duurzaam gerenoveerd.

 • Burgerberaad vermindering CO2-uitstoot

  Status: Opgeleverd
  Publicatiedatum:

  Tijdens het burgerberaad hebben ruim 100 inwoners meegedacht over de vermindering van CO2 in Haarlem.

 • Toekomstbestendige kunstgrasvelden

  Status: Voorbereiding
  Publicatiedatum:

  Kunstgrasvelden zijn belangrijk voor de Haarlemse sport. Samen met het bedrijfsleven werken we aan het duurzamer maken van kunstgrasvelden.

 • Aanleg speelvelden Roosje Vospad

  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  Het plantsoen aan het Roosje Vospad is aangewezen als plek voor de aanleg van een Cruyff Court en Kraijcek Playground.

 • Stadsstraat Europaweg

  Status: Ontwerp
  Publicatiedatum:

  De Europaweg verandert in een mooie route voor fietsers tussen Schalkwijk en het centrum van Haarlem.

 • Uitvoeringsagenda Transitievisie Warmte

  Status: Uitvoering
  Publicatiedatum:

  In 2040 worden ruim 76.000 woningen en 11.000 andere gebouwen verwarmd door duurzame energiebronnen. In de Uitvoeringsagenda Transitievisie Warmte staan de projecten die lopen tussen 2023 en 2030.

 • Vervangen damwanden Zomervaart en Zomerkade

  Status: Uitvoering
  Publicatiedatum:

  De damwanden langs het water van de Zomervaart en de Zomerkade zijn in zeer slechte staat en moeten dringend worden vernieuwd. In november 2023 starten de werkzaamheden.

 • Actieprogramma Circulaire Economie

  Status: Uitvoering
  Publicatiedatum:

  Het programma laat zien welke acties Haarlem gaat ondernemen samen met partners, inwoners en bedrijven om in 2040 een circulaire stad te kunnen zijn.