Projecten en beleid

Uitgelicht project

 • Uitbreiding betaald parkeren

  In Haarlem wordt betaald parkeren de komende tijd uitgebreid. In veel wijken staan zoveel auto’s geparkeerd dat alle parkeerplaatsen bezet zijn. De komende 2 jaar voeren we daarom in 11 wijken betaald parkeren in.

Overzicht van projecten

Kies thema Verplicht
Kies stadsdeel Verplicht
Kies fase Verplicht
Kies participatiestatus Verplicht
 • Vervangen damwanden Zomervaart en Zomerkade

  Status: Voorbereiding
  Publicatie datum:

  De damwanden langs het water van de Zomervaart en de Zomerkade zijn in zeer slechte staat en moeten dringend worden vernieuwd. In november 2023 starten de werkzaamheden.

 • Aanpassingen Zijlvest

  Status: Voorbereiding
  Publicatie datum:

  De oversteek bij de Zijlvest, de verkeerslichten en het fietspad passen we aan. Hierdoor kan het autoverkeer vlotter doorstromen en verbeteren we de bereikbaarheid van de fietsenstalling Hortusplein.

 • Verkeersmaatregelen in Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat

  Status: Ontwerp
  Publicatie datum:

  De Nagtzaamstraat en Teding van Berkhoutstraat worden aangepast. Hierdoor zal het verkeer rustiger rijden en wordt het veiliger voor voetgangers en fietsers. Rondom de FX-school wordt het veiliger voor kinderen.

 • Herinrichten en vergroenen Bisschop Bottemanneplein

  Status: Ontwerp
  Publicatie datum:

  Het Bisschop Bottemanneplein wordt opnieuw ingericht. Er komt meer groen en het plein wordt klaargemaakt voor de verwachte veranderingen van het klimaat.

 • Aanleg Aziëpark: wonen in een mooi park

  Status: Uitvoering
  Publicatie datum:

  Tussen de Aziëweg, Spijkerboorweg, Briandlaan en Bernadottelaan worden 5 woontorens gebouwd in een mooi park: Aziëpark, een ontmoetingsplaats voor bewoners en omwonenden.

 • Ontwikkelzone Zijlweg-West

  Status: Ontwerp
  Publicatie datum:

  In de ontwikkelzone Zijlweg-West worden de komende jaren ongeveer 600 woningen gebouwd. Daarnaast komen er de nodige voorzieningen bij en wordt ook de buitenruimte vernieuwd.

 • Fietsbeleid

  Status: Voorbereiding
  Publicatie datum:

  Haarlem is een stad waar we willen dat het vanzelfsprekend is om de fiets te nemen, omdat het makkelijk, snel en veilig is. Het fietsbeleid zet in op drie dingen. Het in orde brengen van het fietsennetwerk, manieren om de fiets makkelijk te stallen en een fietscultuur waarin het vanzelfsprekend is om de fiets te pakken.

 • Vervanging Schalkwijkerbrug

  Status: Voorbereiding
  Publicatie datum:

  In januari 2023 wordt de Schalkwijkerbrug vervangen. Daarna kan de brug weer zeker 50 jaar mee

 • Toekomst Cronjéstraat

  Status: Idee
  Publicatie datum:

  De Cronjéstraat wordt opnieuw ingericht. Samen met ondernemers, vastgoedeigenaren, bewoners en bezoekers van de Cronjéstraat maken we daar een plan voor.

 • Herinrichting openbare ruimte Koningshof

  Status: Ontwerp
  Publicatie datum:

  De openbare ruimte rond Koningshof (Zuider Buiten Spaarne) wordt ingericht, zodra de nieuwe woningen klaar zijn.